Zastúpenie firmy:

Ľubomír Gregorec
obchod
0918 563 738
gregorec@lminteriery.sk

Michal Dobrota
výroba
0915 968 319
dobrota@lminteriery.sk

Pavel Bosák
technická príprava
0907 797 774
bosak@lminteriery.sk

Fakturačné údaje:

L & M interiér, s.r.o.

Kynceľová 41
974 01 Kynceľová
Slovenská republika

IČO: 469 307 44

DIČ: 2023661695

IČ DPH: SK 2023661695

Mobil:

0918 563 738

0915 968 319

E-mail:

 info@lminteriery.sk